Primăria Lunca / Mediu / Anunt – Cerere de finantare 50 de autovehicule, în Programul privind casarea autovehiculelor uzate.

Anunt – Cerere de finantare 50 de autovehicule, în Programul privind casarea autovehiculelor uzate.

28 apr. 2023 | Anunțuri, Mediu

Primăria Comunei Lunca a depus Cererea de finanțare  pentru 50 autovehicule, în Programul privind casarea autovehiculelor uzate.

Beneficiarilor programului se va aloca suma nerambursabilă în cuantum de 3.000 lei; stimulentul pentru casare este constituit din suma de 2.400 lei alocată din Fondul pentru mediu și suma de 600 lei susținută din surse proprii de către UAT.

Etapele programului sunt următoarele:

 1. a) publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanțare, a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanți și a sumelor alocate;
 2. b) depunerea cererilor de înscriere și a documentelor de către UAT în aplicația dedicată;
 3. c) publicarea rezultatelor analizei și încheierea contractelor de delegare;
 4. d) publicarea listei UAT care au încheiat contracte de delegare;
 5. e) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții de finanțare și a sumelor alocate;
 6. f) înscrierea în aplicație a solicitanților de finanțare care au domiciliul în raza UAT care au încheiat contracte de delegare, în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare;

g)transmiterea de către AFM a solicitărilor de finanțare către UAT, pe baza înscrierilor efectuate potrivit lit. f)

 1. h) derularea Programului conform procedurilor interne adoptate de UAT;
 2. i) monitorizarea proiectelor

Criterii de eligibilitate

Eligibilitatea proprietarului si a autovehicului uzat

1)Este considerat eligibil solicitantul de finanțare care, la data solicitării stimulentului pentru casare  îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului UAT COMUNA LUNCA
 2. b) deține in proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale U.A.T. COMUNA LUNCA cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 3. c) nu este înregistrat cu obligații restante de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contribuțiilor catre bugetul de stat si bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare;
 4. d) nu a obținut si nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participa in Program;
 5. e) nu este condamnat pentru infracțiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatorească definitivă;
 6. f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 7. g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

( 2)  În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat(UAT  COMUNA LUNCA) declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

(3)  În situația în care autovehiculul uzat este deținut în copropietate, solicitantul de finanțare va depune la delegat(UAT COMUNA LUNCA) și acordul scris al copropietarilor privind participarea în cadrul Programului.

Criterii de eligibilitate a autovehicului uzat

 1. a) este înregistrat in evidențele fiscale ale U.A.T. COMUNA LUNCA;
 2. b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculata de la anul fabricatiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul inmatriculării;
 3. c) are norma de poluare Euro 3 si/sau inferioara;
 4. d) contine componentele esentiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, sasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricate;

Înscrierea solicitantului de finanțare în aplicație

1) Înscrierea solicitanților de finanțare se face în aplicația informatică, la o data ulterioară încheierii contractului de delegare între UAT și AFM și publicării listei delegaților pe pagina proprie de internet

2) Se pot inscrie doar solicitanții de finanțare care au domiciliul în raza delegaților cuprinși în lista AFM în limita sumelor prevăzute în contractual de delegare.

3) Înscrierea solicitanților de finanțare se face doar prin completarea unor câmpuri predefinite ale aplicației informatice. Documentele care atestă eligibilitatea vor fi transmise de solicitantul de finanțare către delegat , ulterior înscrierii, conform procedurii  și termenelor stabilite de acestea.

4) Un solicitant de finanțare se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru casarea uneia sau mai multor autovehicule uzate.

5) După finalizarea înscrierii, AFM transmite delegaților lista solicitanților de finanțare care solicită stimulentul pentru casare, prin poștă electronica.

Informații actualizate vor fi postate periodic pe site-ul primăriei și AFM

www.primarialuncatr.ro

www.afm.ro

Sari la conținut